Varde Kommune er i top-20 - Dansk Byggeri har kortlagt kommunernes erhvervs- og byggevenlighed i en samlet analyse.

Varde Kommune er i top-20 - Dansk Byggeri har kortlagt kommunernes erhvervs- og byggevenlighed i en samlet analyse.

25-06-2015, 10:10

Forfatter: News

Se raporten HER.

Dansk Byggeri har kortlagt kommunernes erhvervs- og byggevenlighed i en samlet analyse. Dette sker for at danne overblik over de kommunale rammevilkår for virksomhederne. Analysen er lavet ud fra 29 erhvervspolitiske indikatorer, som i en samlet rangering vurderer den enkelte kommunes erhvervsvenlighed.

 

Dansk Byggeri repræsenterer bygge- og anlægsbranchen, og med listen indikeres, hvad der menes særligt vigtige for branchen. 

Varde Kommune er i årets måling nummer 20 på listen. Sidste år var Varde Kommune nummer 8.

 

”Vi har noteret os, at vi stadig er blandt den bedste femtedel i målingen om erhvervsvenlighed, men selvfølgelig havde jeg gerne set, at vi havde kunnet holde sidste års flotte placering som nummer 8,” siger borgmester i Varde Kommune, Erik Buhl.

”Vi arbejder målrettet med at styrke samarbejdet med vores virksomheder, og vi har en god dialog i det daglige. Nu vil vi analysere undersøgelsen og se, hvor det er, Dansk Byggeri peger på, at vi kan blive endnu bedre. Og så går vi efter at kommer tilbage i top 10 næste år,” siger Erik Buhl.

 

Blandt nye tiltag for at forbedre erhvervslivets vilkår har Varde Kommune fx indført mere fleksible åbningstider på genbrugspladser, som i Ølgod, hvor der nu er døgnåbent, og hvor man selv kan låse sig ind på pladsen med en kode. Det er et konkret tiltag, der kan lette arbejdsgangen for håndværkere. Desuden er gebyrstrukturen omkring erhvervsaffald ændret for at tilgodese mindre håndværksvirksomheder.

Et andet fokus har været at optimere processerne i byggesagsbehandlinger, så sagerne nu kan behandles hurtigere.

 

Varde Kommune er i dialog med byggerådgiverne omkring byggesagsbehandlinger, hvor det første møde i februar omhandlede den nye nationale portal for byggeansøgninger. I efteråret vil der i samme forum blive diskuteret sagsbehandlingstider.

 

I år er det fjerde gang, at Dansk Byggeri laver den årlige analyse af kommunernes erhvervs- og byggevenlighed. Kommunerne er typisk den myndighed, som Dansk Byggeris medlemmer er mest i kontakt med, så kommuners opmærksomhed på virksomhedernes vilkår betyder meget for mulighederne for at skabe aktivitet og arbejdspladser.

Der er, som tidligere år, sket mindre justeringer af analysen så den til stadighed er aktuel. I år indeholder analysen 29 parametre – sidste år havde den 30. Justeringerne skyldes enten, at de anvendte data ikke længere produceres eller ikke er relevant mere. Den mest bemærkelsesværdige ændring er, at sagsbehandlingstiden på byggesager atter er med (tallene var endnu ikke offentliggjort, da analysen udkom sidste år). Derudover er gebyrstrukturen lagt om til timepris, kommunernes arbejdsmarkedsindsats belyses på en ny måde, og behandlingen af arbejdsklausuler og kædeansvar er tilpasset, at hovedparten af kommuner nu stiller krav om klausuler.

Måling vedhæftet. Analysen og interaktivt landkort, teknisk baggrundsnotat og detaljerede oplysninger om kommunernes individuelle placering kan findes på www.erhvervsvenlighed.dk

Mød Tistrupnews på Facebook, og få vores tophistorier på din væg. Klik på linket https://www.facebook.com/Tistrupnews 

 Se raporten HER.